Sąlygos ir taisyklės


Oliopasta.lt  - dedame daug pastangų, jog mūsų paslaugos būtų kokybiškos ir kiekvieną verslo santykį vertiname kaip ilgalaikį.

 1. Bendrosios nuostatos

Pardavėjas – UAB „Ambientus“, juridinio asmens kodas 304871566, PVM mokėtojo kodas LT100012099613, internetinis adresas http://www.oliopasta.lt; kuri organizuoja ir vykdo prekių prekybą internetinėje parduotuvėje http://www.oliopasta.lt. Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimo Nr. 69MTSPĮ-115.

 1. Grąžinimas

Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis. Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.

Norėdamas grąžinti prekę(-es) Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturiolika) darbo dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos, informuodamas Pardavėją kontaktų skyriuje nurodytomis susisiekimo priemonėmis, nurodant grąžinamos prekės pavadinimą ir grąžinimo priežastis.

Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:

 • prekė turi būti Pirkėjo nesugadinta;
 • prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (nepažeista etiketė, pakuotė ir kt.) (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
 • grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
 • Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
 • Grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
 1. Užsakymo pateikimo tvarka ir sąlygos

Pirkėjas, apsilankęs Parduotuvės interneto puslapyje, pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
Suformavus prekių krepšelį, Pirkėjas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. Parduotuvė patvirtina, kad Pirkėjo pateikti duomenys bus naudojami tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
Pirkėjas turi pasirinkti vieną iš galimų atsiskaitymo Parduotuvėje būdų. Kartu pasirenkamas prekių pristatymo būdas ir pristatymo kaina. Parduotuvėje https://www.oliopasta.lt piniginėms operacijoms atlikti naudojamos trečiųjų šalių informacinės sistemos.

Paskutiniame žingsnyje sugeneruojamas užsakymas, kurį patvirtindamas, Pirkėjas privalo įsitikinti, jog visi duomenys yra teisingi.
Susipažinęs su Parduotuvės taisyklėmis, Pirkėjas patvirtina jose nurodytas sąlygas pažymėdamas varnelę prie teiginio „Aš sutinku su Taisyklėmis“.
Patvirtindamas Taisykles, Pirkėjas sutinka, kad pirkimo dokumentai – PVM sąskaitos faktūros ar kita su kliento užsakymu susijusi informacija, būtų atsiunčiama jo nurodytu elektroniniu paštu.
Pirkėjui patvirtinus užsakymą, Parduotuvė gauna informaciją apie jį. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai Parduotuvė gauna patvirtinimą iš Pirkėjo pasirinktos atsiskaitymo priemonės apie įvykdytą pilną atsiskaitymą už prekes.
Parduotuvė, gavusi pranešimą, kad Pirkėjas atliko mokėjimo pavedimą, įsipareigoja užsakymą įvykdyti ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu išsiunčia prekių užsakymo patvirtinimą. Pradedamas užsakymo vykdymas.
Pirkėjo pateiktas užsakymas saugomas Parduotuvės duomenų bazėje, remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino.
Mes pasiliekame teisę atšaukti užsakymą jei užsakymas nėra apmokėtas arba užsakytos prekės neturime pardavimo vietose, o pristatymo laikas Pirkėjui nėra tinkamas (šiuo atveju grąžinama  pervesta pinigų suma).

Jei pirkėjas nori pakeisti užsakymą gavęs patvirtinimą, jis tai turi padaryti tą pačią dieną, atsiųsdamas el. Laišką su atitinkama informacija el. Pašto adresu orders@oliopasta.lt .

 1. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka

 

Pardavėjas pasilieka teisę atšaukti užsakymus, pvz. dėl neteisingos informacijos apie kainas, taip pat pakeisti kainas arba nustoti siūlyti produktus be įspėjimo. Pasiliekama teisė patvirtinti užsakymus telefonu. Bendra kaina nurodoma prieš pirkėjui galutinai patvirtinant užsakymą.

Visos kainos yra pateikiamos su bet kokios rūšies pridėtinės vertės ar kitais mokesčiais. Prekių pristatymo mokestis į kainą nėra įskaičiuotas, nebent el. parduotuvėje nurodyta kitaip. Prekės parduodamos tokiomis kainomis, kurios galioja užsakymo pateikimo metu. Bankų mokesčiai gali būti taikomi priklausomai nuo banko, kurio paslaugomis naudojasi Pirkėjas.

Už suformuotą užsakymą Pirkėjas gali sumokėti tik naudodamas tuos mokėjimo metodus, kurie nurodyti https://www.oliopasta.lt e-parduotuvėje prie pasirinktinų mokėjimo metodų.

 1. Prekių pristatymas

Prekės suruošiamos siuntimui per 1-2 dienas nuo pinigų gavimo. Pardavėjas elektroniniu paštu praneša pirkėjui apie numatomą pristatymo datą, kuri gali priklausyti nuo pasirinkto pristatymo būdo. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.

 El. parduotuvės prekyba vykdoma ir prekės pristatomos Lietuvos teritorijoje.

Pasirinkęs Kurjerio pristatymo paslaugą, Klientas įsipareigoja nurodyti tikslų pristatymo adresą, gavėjo vardą, pavardę bei teisingą gavėjo telefono numerį. Kurjeris prekes pristatys nurodytu adresu arba į artimiausią (pagal pristatymo adresą) paštomatą. Prireikus, siuntas galime pristatyti ir Estijoje, Latvijoje.

 1. Prekių kokybė, garantijos

Pirkėjas, gavęs užsakymą, turi patikrinti, ar jis atitinka užsakymo patvirtinimą.

Pirkėjas privalo nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta gaunama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje gautos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.Pirkėjas privalo el. paštu pateikti Pardavėjui pažeisto siuntinio ir(arba) prekės (-ių) nuotraukas. Jei prekė yra su defektais arba jos trūksta, pardavėjas privalo pasiūlyti pirkėjui naują prekę, nuolaidą ar pinigų grąžinimą. Visi internetinėje parduotuvėje parduodamų prekių duomenys nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme, pardavėjas nurodo tiek informacijos apie prekę, kiek jam žinoma. Pardavėjas atskiroms prekių rūšims gali suteikti atitinkamą kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos yra nurodomos prekės aprašyme.

Mes neatsakome už tai, kad http://www.oliopasta.lt parduotuvėje internete esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių ar kitų techninių priežasčių, taip pat atsižvelgiant į protingai

 1.  Nuosavybės teisė

 Parduotos prekės yra pardavėjo nuosavybė, kol bus visiškai sumokėta pirkimo kaina. Sąskaitos mokėjimai ar kitos kredito formos nepanaikina pardavėjo nuosavybės, kol negaunamas visas mokėjimas už pasirinktas ir užsakytas prekes.

 1. Ginčų sprendimas

Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  Kiekvienas vartotojas turi galimybę spręsti su „Olio Pasta“ iškilusius ginčus ir elektroniniu būdu, nesikreipdamas į teismą. Pirmiausia vartotojas raštu turi kreiptis į Mus bei per 14 dienų nuo pretenzijos gavimo, „Olio Pasta“ neatsakius į vartotojo pretenziją, arba nepatenkinus vartotojo pretenzijos, vartotojas gali kreiptis į ne teismo tvarka vartojimo ginčus nagrinėjantį subjektą, t.y. Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą.

 1. Baigiamosios nuostatos  

 Pardavėjas visus pranešimus Pirkėjui siunčia ir kitaip susisiekia su Pirkėju Pirkėjo registracijos formoje ar užsakymo paraiškoje pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. paštu orders@oliopasta.lt .

Visa elektroninėje parduotuvėje http://www.oliopasta.lt skelbiama tekstinė ir grafinė informacija yra saugoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir yra Pardavėjo intelektinė nuosavybė.